רש"י על מיכה ו א

<< רש"י על מיכה • פרק ו
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טז • 


"את ההרים" - את האבות

"הגבעות" - האמהות