<< · מ"ג מיכה · ו · י · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עוד האש בית רשע אצרות רשע ואיפת רזון זעומה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עוֹד הַאִשׁ בֵּית רָשָׁע אֹצְרוֹת רֶשַׁע וְאֵיפַת רָזוֹן זְעוּמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ע֗וֹד הַאִשׁ֙ בֵּ֣ית רָשָׁ֔ע אֹצְר֖וֹת רֶ֑שַׁע וְאֵיפַ֥ת רָז֖וֹן זְעוּמָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

עוֹד הַאִית בֵּית רְשִׁיעָא אוֹצְרִין דִרְשַׁע וּמְכִילַן דִשְׁקַר מַיְתִין לוּט:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוד האש בית רשע אוצרות רשע" - ה"א האש נקודה פתח לפי שהיא תמוה וכן פירושו עוד ל' אורך ימים הוא האש כמו היש (ובדברי הימים א ב) מצינו אישי אבי דוד במקום ישי אף כאן אש במקום יש וכן (בשמואל ב יד) אם אש להמין ולהשמאיל אם יש להאמין ולהשמאיל וי"ת כן האית שיעלה בלבבכם שיתקיים בית רשע לאורך ימי' ואוצרות רשע "ואיפת רזון זעומה" - מדה קטנה שעשיריכם מרמים בה העניים ומביאין אותן לידי רזון והוא זעומה באפו של הקב"ה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואיפת רזון זעומה" - ר"ל ראו אם עדיין בביתו איפה כחושה וחסרה להונות בה הבריות המעלות זעם באפו של הקב"ה

"עוד האש" - ר"ל עכ"ז ראו עוד האם יש בבית רשע אוצרות הרשע שאסף בגזל ועושק או אם החזיר לבעליו וכאומר הלא עם כל זה לא שב ולא החזיר העושק 

מצודת ציון

"האש" - היא כמו היש וכן אם אש להמין (שמואל ב י"ד)

"בית רשע" - כמו בבית

"ואיפת" - שם מדה

"רזון" - מלשון רזות וכחשות ואמר בדרך שאלה על החסרון

"זעומה" - מלשון זעם וכעס

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוד האש", עפ"ז ישאל וכי "עוד יש בבית רשע אוצרות רשע?" הכי לא יירא מעונשי ה' הרואה במעשיו, "ואיפת רזון זעומה" גם האיפה הקבועה מן הרוזנים, הממונים לפקח על המדות והם קובעים את האיפה שתהיה איפת צדק, גם איפה זו היא "זעומה" שה' זועם עליה, כי גם הרוזנים יחוקקו חקקי און:

ביאור המילות

"האש". הא' תמורת יו"ד וע"כ בא חסר, וכן אם אש להימין (ש"ב י"ד י"ט):

"בית רשע". בבית רשע, כמו כי ששת ימים, חרב תאכלו:

"רזון". יחיד משם רוזנים שהם שרי העצה בעניני הדת, ומצאנו אותו ביחיד ובאפס לאום מתחת רזון (משלי י"ד כ"ח) לפי פירושי:
 

<< · מ"ג מיכה · ו · י · >>