רש"י על מיכה ו ז

"נחלי שמן" - למנחות

"האתן בכורי" - קרבן לפשעי