רש"י על מיכה ו טז

רש"י על מיכה • פרק ו
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טז • 


"וישתמר חוקות עמרי" - וידעתי כי לא תשמעו אלי כי ישתמר על ידיכם וביניכם כל חוקות עמרי ואחאב

"וחרפת עמי תשאו" - אתם תקבלון עון החרפה שהעכו"ם מחרפין את עמי שהעידה בהם תורה על כך (דברים כה) לא יהיה לך איפ' ואיפה והם אינם שומרים