רש"י על מיכה א יב

<< רש"י על מיכה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


"כי חלה לטוב" - כי קיותה לטובה אותה היושבת בשלוותה וממרה ע"פ הנביאים

"כי ירד רע" - הרי כי זה משמש בל' אלא היא חלה לטוב אבל מפני מרותה ירד לה רע