רש"י על מיכה א ד

<< רש"י על מיכה • פרק א
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


"כדונג" - שעוה

"מוגרים במורד" - ת"י דאשידין במודרון מוגרים לשון זיבת מים וכן (איכה ג) עיני נגרה נגרות ביום אפו (איוב כ) פרץ נחל מעם גר (שם כח) ויגר מזה (תהלים עה)