רש"י על מיכה א ו

רש"י על מיכה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


"לעי השדה" - ליגרי חקלן לשון גלים כמו יגר שהדותא

"והגרתי לגי אבניה" - והסחבתי כמו המוגרי' במורד