רש"י על מיכה א ט

<< רש"י על מיכה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


"כי אנושה מכותיה" - כי חולה היא במכותיה כמו ויאנש (שמואל ב יב)