רש"י על מיכה א ז

<< רש"י על מיכה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


"כי מאתנן זונה קבצה" - כל ההון הזה

"ועד אתנן זונה ישובו" - ולטמיון כשאר אתנני זונה ישובו כל קבוציה ויונתן תרגם ולבית פלחי טעותא יתמסרון כל קבוציה