רש"י על מיכה א יד

<< רש"י על מיכה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


"לכן תתני שלוחים על מורשת גת" - על אשר תתני שלוחים על מלכות דוד אשר הוריש אתכם גת כענין שנאמר (דברי הימים א יח) ויקח דוד את גת מיד פלשתים ואתם מואסים בו כמו שנאמר (ישעיהו ח) יען אשר מאס העם הזה את מי השלוח וגומר לפיכך בתי אכזיב שהיתה מארץ יהודה ונמשכו אחר פקח בן רמליהו סופן להיות לאכזב למלכי ישראל שיהרג פקח בן רמליהו ויכזבו הנסמכים עליו ובימי אחז נתנבאת נבואה זו

"לכן תתני שלוחים" - פי' לכן כמו על אשר כמו (שם יז) על כן תטעי נטעי נעמנים על אשר נטעתיך נטעי נעמנים ואת נהפכת לזמורות זר

"בתי אכזיב לאכזב" - ל' נופל על הלשון מאגדת חלק למדתי מדרש מקרא זה כך