רש"י על ישעיהו סא י

רש"י על ישעיהו • פרק סא
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • 


"כחתן" - אשר ילבש לבושי פאר ככהן גדול

"וככלה תעדה כליה" - תכשיטיה