רש"י על ישעיהו סא ג

<< רש"י על ישעיהו • פרק סא
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אילי הצדק" - לשון אילנות כמו (לעיל ב) מאילים אשר חמדתם ומטע ה' יורה עליו