רש"י על ישעיהו סא ה

רש"י על ישעיהו • פרק סא >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אכריכם" - מנהיגי המחרישה