רש"י על ישעיהו סא ז

<< רש"י על ישעיהו • פרק סא >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"תחת בשתכם" - שהיה משנה אף הם כלמה ירונו תמיד חלקם כלו' תחת אשר עד הנה תמיד עמי היו רוננים כלמה חלקם יש רנה שהוא אבל כמו (איכה ב) קומי רוני בלילה וכמו (מלכים א כב) ותעבור הרנה דאחאב