רש"י על ישעיהו יח ד

<< רש"י על ישעיהו • פרק יח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • 


"אשקטה" - מתשלום שכרו של עשו אפנה מכל עסקי ואביטה במכוני להטיב לו

"כחום צח עלי אור" - יאיר ויבהיק לו כחם השמש צח על ירק כמו ללקט אורות (מלכים ב' ד)

"כעב טל" - שהקוצרים מתאוים לו להשיב נפש בחם קציר