רש"י על ישעיהו יח ג

<< רש"י על ישעיהו • פרק יח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • 


"כל יושבי תבל וגו'" - אינכם צריכים לשלוח צירים על כך כי כנשוא נס הרים תראו בהקבץ הגליות וכתקוע שופר תשמעו