רש"י על ישעיהו יח ו

<< רש"י על ישעיהו • פרק יח
א • ב • ג • ד • ה • ו • 


"יעזבו יחדו" - פגריהם

"לעיט הרים" - לעוף הרים

"וקץ עליו" - כל ימות הקיץ

"תחרף" - כל ימות החורף מכאן אמרו משפט גוג לעתיד לבוא שנים עשר חדש