רש"י על ישעיהו יח ב

<< רש"י על ישעיהו • פרק יח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • 


"לכו מלאכים קלים" - לראות אם אמת הוא שחזרו ישראל למקומם אשר הוא גוי ממושך וממורט אל עם אשר הוא היה נורא בחזקתו

"מן הוא והלאה" - מן היום אשר נבחר לעם והלאה

"גוי קו קו" - שנפרע בו בעונו מדה במדה וניתן למבוסה ד"א קו קו ל' קיא סחי ומאוס (איכה ג)

"נהרים" - מלכים