רש"י על ישעיהו יח ה

<< | רש"י על ישעיהופרק י"ח • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי לפני" - בישול קצירו של עמלק ושל גוג טרם תמלא תאותו וסברו שהוא זומם לכלות את אחיו

"כתם פרח" - שלו ויתקרב להתבשל תבואה במלילותיה ולהיות פני נצה של גפנה בוסר וגומל נגמל להיות גסים כפול הלבן הוא בוסר הוא גירוע

"וכרת" - הכורת את זלזלי הגפן הם הזמורות והשריגים

"במזמרות" - (שרפ"ש בלע"ז)

"ואת הנטישות" - הם עיקרי הגפנים שקורין (ליפ"ש בלע"ז)

"התז" - כרת וקצץ כלומר יהרוג השרים והשליטים של גוג וחיילותיו ועוזריו