רש"י על ירמיהו לח כב

רש"י על ירמיהו • פרק לח >>
ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • יט • כב • כג • 


"אנשי שלומך" - נביאי השקר שאמרו לך לא תלכד

"בבוץ" - טיט לשון היגאה גומא בלי בצה