רש"י על ירמיהו לח ד

רש"י על ירמיהו • פרק לח >>
ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • יט • כב • כג • 


"על כן הוא מרפא" - (אלאקנ"ץ בלע"ז) לשון רפיון