רש"י על ירמיהו לח י

<< רש"י על ירמיהו • פרק לח >>
ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • יט • כב • כג • 


"שלשים אנשים" - מתוך שכחן תש ברעב נצרכו כולן