רש"י על ירמיהו לח יב

<< רש"י על ירמיהו • פרק לח
ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • יט • כב • כג • 


"והמלחים" - לשון רקבון כמו כעשן נמלחו (ישעיהו נא)

"תחת אצילות ידיך" - שלא יזיקוך החבלים

"אצילות" - (איישילא"ש בלע"ז)