רש"י על ירמיהו לח ט

רש"י על ירמיהו • פרק לח >>
ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • יט • כב • כג • 


"וימת תחתיו וגו'" - אילו הניחו אותו במקומו היה מת מאליו ברעב והם הריעו לקרב מיתתו