רש"י על ירמיהו לח יד

רש"י על ירמיהו • פרק לח
ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • יט • כב • כג • 


"מבוא השלישי" - לא ידעתי היכן הוא ושמא בעזרת ישראל היא לומר שהחיל ועזרת נשים לפניה