רש"י על יחזקאל מ מד

<< רש"י על יחזקאל • פרק מ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לא • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • 


"ומחוצה לשער הפנימי" - ומחוץ לחלל אולם השער לתוך אויר חצר הפנימי כמו שמפורש במקרא בסופו

"לשכות שרים" - לשכות לוים משוררים

"ופניהם דרך הדרום" - פתחם לצד דרום

"אחד אל כתף שער הקדים" - לשכה אחת אל כתף שער הקדים

"פני דרך הצפון" - ופתחה לצד צפון