רש"י על יחזקאל מ מ

<< רש"י על יחזקאל • פרק מ
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לא • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • 


"ואל הכתף מחוצה" - ואל עבר פתח האולם מחוצה לחלל האולם לתוך חללו של פתח של (סא"א של צד) עזרת ישראל

"לעולה לפתח השער הצפונה" - כשנכנס לתוך השער ועולה במעלות פתח העזרה

"שנים שולחנות" - לכתף הפתח למזרח (וכן) למערב

"ואל הכתף האחרת" - אשר לפתח האולם שנים שולחנות