רש"י על יחזקאל מ ג

<< רש"י על יחזקאל • פרק מ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לא • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • 


"כמראה נחושת" - כעין זיו החיות ונוצצים כעין נחשת קלל

"ופתיל פשתים בידו" - למדידת קרקע אין (דבר) יפה מחבל פשתים

"וקנה המדה" - למוד בו את עובי החומה ואורך ורוחב השערים