רש"י על יחזקאל מ כג

<< רש"י על יחזקאל • פרק מ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לא • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • 


"ושער לחצר הפנימי" - לעזרת ישראל

"נגד השער" - החיצונה מכוונין

"וימד משער" - התחתון עד העליון מאה אמה הוא רחב חלל עזרת נשים