רש"י על יחזקאל מ ב

<< רש"י על יחזקאל • פרק מ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לא • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • 


"במראות אלהים הביאני" - לא הוליכני שם אלא הראני כאילו אני שם

"אל הר גבוה מאוד" - שכן הוא עתיד להיות גבוה שנאמר (ישעיהו ב) ונשא מגבעות

"כמבנה עיר" - כבנין עיר

"מנגב" - בדרומו של הר