רש"י על יחזקאל כט ג

רש"י על יחזקאל • פרק כט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • 


"התנים הגדול" - לפי שכל גדולתה של מצרים וכל שובע שבה על ידי יאורי נילוס הוא לפיכך הנביא ממשל את מלכה לתנין ואת עמה לדגת יאור

"לי יאורי" - איני צריך לעליונים כי יש לי יאורי מספיק כל צרכי

"ואני עשיתני" - בגבורתי ובחכמתי הגדלתי גדולתי וממשלתי