רש"י על יחזקאל כט יד

רש"י על יחזקאל • פרק כט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • 


"מכורתם" - מגורתם ל"א כמו תולדות' וכן חברו מנחם