רש"י על יחזקאל כט יח

<< רש"י על יחזקאל • פרק כט
א • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • 


"העביד את חילו" - על צור עבודה גדולה

"כל ראש" - אנשי חיילותיו

"מוקרח וכל כתף וגו'" - כדרך הצרים על העיר ימים רבים וטורחים ויגיעים בשאת משאות עצים ואבנים והוא לכד את צור בעשרים ושלש למלכותו כמו שמצינו בסדר עולם מוקרח קאלב"ו בלע"ז

"מרוטה" - פליא"ה בלע"ז

"ושכר לא היה לו" - לאחר ששללו שללה עלה הים ושטף מהם לפי שנגזר עליה ועל שללה ליאבד בים