רש"י על יחזקאל כט א

<< רש"י על יחזקאל • פרק כט
א • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • 


"בשנה העשירית" - בעשירי בשנים עשר לחדש היה דבר ה' אלי לאמר