רש"י על יחזקאל כט כ

רש"י על יחזקאל • פרק כט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • 


"פעולתו אשר עבד בה" - שכר פעולה אשר עבד במצותי בצור אתן לו את ארץ מצרים

"אשר עשו לי" - מצרים רעה במשענתם שהבטיחו את עמי בעזרתם הבל