רש"י על יחזקאל כח כד

<< | רש"י על יחזקאלפרק כ"ח • פסוק כ"ד | >>
ב • ג • ד • ז • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ולא יהיה עוד לבית ישראל וגו'" - לפי שניבא על עמון ומואב ופלשתים ואדום וצור וצידון שהם שכיני ארץ ישראל שיחרבו ומאחר שיאבדו כולן לא יהיה סילון וקוץ לישראל בכל סביבות' שיכאיבם ושירע להם

"סילון" - מין קמשונים וחוחים הוא

"ממאיר" - ענין הכאבה כמו צרעת ממארת (ויקרא יג) פוניינ"ט בלע"ז

"השאטים אותם" - הבוזים אותם