רש"י על יחזקאל כח ג

<< | רש"י על יחזקאלפרק כ"ח • פסוק ג' | >>
ב • ג • ד • ז • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


יחזקאל כ"ח, ג':

הִנֵּ֥ה חָכָ֛ם אַתָּ֖ה מדנאל מִדָּֽנִיֵּ֑אל כׇּל־סָת֖וּם לֹ֥א עֲמָמֽוּךָ׃


"הנה חכם אתה מדנייאל" - דנייאל בא נבוכדנצר לעשותו אלוה ולדנייאל סגיד ומנחה וניחוחין אמר לנסכא ליה ולא קביל עליה ואתה עושה עצמך אלוה

"כל סתום לא עממוך" - לא עמום ממך קנתורין הם שמקנתרין כלומר שמא חכם אתה כדנייאל שנאמר בו כל רז לא אנס לך (דנייאל ו')