רש"י על יחזקאל כח טו

<< רש"י על יחזקאל • פרק כח >>
ב • ג • ד • ז • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כג • כד • כה • 


"נמצא עולתה בך" - באמרך אל אני