רש"י על יחזקאל כח יג

<< רש"י על יחזקאל • פרק כח >>
ב • ג • ד • ז • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כג • כד • כה • 


"בעדן גן אלהים" - בסגי טבון ותפנוקין את מתפניק כאלו בעדן גינתא דה' את שרי כל עותרא גיותא ויקרא מתיהב לך כל אבנין טבן מסדרן על לבושך

"מסוכתך" - חופתך ל"א לבוש כיסוייך

"מלאכת תופיך ונקביך בך" - אע"פ שנתתי לך הכבוד הזה יודע הייתי שתתגאה ועשיתי בך מלאכת תופים ונקבים המוציאין רוח בקול זמר כתוף ובם היה לך להתבונן