רש"י על יחזקאל יד ח

<< רש"י על יחזקאל • פרק יד >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • כא • כב • 


"ונתתי פני באיש ההוא" - אחרי כן אם לא ישמע אל דברי הנביא פני (מישאירא"ש בלע"ז)

"והשימותיהו" - תרגום יונתן ואשציניה