רש"י על יחזקאל יד א

<< רש"י על יחזקאל • פרק יד >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • כא • כב • 


"ויבוא אלי אנשים" - כולם בלב אחד לרעה לכך נאמר ויבוא ומדרש אגדה אומר על שם שהקב"ה גלה אזן הנביא תחלה הנה יבואו אליך פלוני ופלוני