רש"י על יחזקאל יד ב

<< רש"י על יחזקאל • פרק יד
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • כא • כב • 


"העלו גלוליהם על לבם" - לבם אל גלוליהם לעבוד

"נתנו נכח פניהם" - להיות להם עכו"ם תמיד למורא ולאלוה

"האדרש אדרש" - התראה כי אני אדרוש להם ואשיב על דבריהם הרבה תמיהות מתקיימות