רש"י על יחזקאל יד כא

רש"י על יחזקאל • פרק יד >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • כא • כב • 


"שפטי" - מישגושטיש"ש בלע"ז

"אף כי" - לשון קל וחומר וכ"ש הוא וכן בכל המקרא כגון הנה אנחנו פה ביהודה יראים (שמואל א כג) ואף כי נלך קעילה וכן בפרשה זו (יחזקאל ט"ו) הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה אף כי אש אכלתהו וכו'