רש"י על יחזקאל יד יז

רש"י על יחזקאל • פרק יד
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • כא • כב • 


"חרב" - גייסות למלחמה