רש"י על יחזקאל יד יג

רש"י על יחזקאל • פרק יד >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • כא • כב • 


"מטה לחם" - משען לחם