רש"י על יונה ד י

רש"י על יונה • פרק ד >>
א • ב • ו • ז • ח • י • יא • 


לא עמלת בו – בחרישה וזריעה והשקאת מים:

שבן לילה – כמו בֶן לילה, לא גדל אלא לילה אחד: