רש"י על יונה ד ו

רש"י על יונה • פרק ד >>
א • ב • ו • ז • ח • י • יא • 


וימן – לשון הזמנה.

להציל לו מרעתו – מחום השמש.

קיקיון – עשב הגדל למעלה בענפים רבים ומיצל, וכך שמו: