רש"י על יונה ד א

<< רש"י על יונה • פרק ד >>
א • ב • ו • ז • ח • י • יא • 


וירע אל יונה – אמר: עכשיו יאמרו העכו"ם שאני נביא השקר: