פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וירע אל יונה – אמר: עכשיו יאמרו העכו"ם שאני נביא השקר:

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

הלא זה דברי – יודע אני שאם יחזרו בתשובה לא תחריבם, ואהיה שקרן בעיניהם:

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וימן – לשון הזמנה.

להציל לו מרעתו – מחום השמש.

קיקיון – עשב הגדל למעלה בענפים רבים ומיצל, וכך שמו:

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ותך – התולעת את הקיקיון. במקום שיאמר לזכר 'ויך', יאמר לשון נקבה ותך:

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

חרישית – אמרו רבותינו (גיטין לא ב): בשעה שמנשבת, משתקת כל הרוחות מפניה. והיא חמה מאד. וכן תרגם יונתן, "שתיקא": ויתעלף – פשמיי"ר בלע"ז:

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לא עמלת בו – בחרישה וזריעה והשקאת מים: שבן לילה – כמו בֶן לילה, לא גדל אלא לילה אחד:

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אשר לא ידע וגו' – קטנים.

ובהמה רבה – בני אדם גדולים, ודעתן כבהמה, שאינם מכירים מי בראם.