רש"י על יונה ד ז

<< רש"י על יונה • פרק ד >>
א • ב • ו • ז • ח • י • יא • 


ותך – התולעת את הקיקיון. במקום שיאמר לזכר 'ויך', יאמר לשון נקבה ותך: